Gujarati Thought by Hiren K Chudasama

જે માણસ તમને ખુશી આનંદ, અને તમને હસાવી શકે ને તેને જ લોકો નજર અંદાજ કરતા હોય છે.

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories