Free Marathi Shayri Quotes by शिवव्याख्याते सुहास पाटील | 111715078

किती अवघड असत नाही का , समोरच्याच्या मनात आपून नसतांना त्याच्या मनांत घर करून राहणं त्याच्या तिरसत्करात
सुधा स

read more

View More   Marathi Shayri | Marathi Stories