English Quotes by mr.Kiran Rathod

તારી મહેંદી નો રંગ ઉતરે એ પહેલાં ચાલ્યો જઈશ,
યાદ કરતાંય યાદ ના આવું એવો ખાલીપો રાખી જઈશ,
પછી બહુ ભલો માણસ હતો એમ ત

read more

View More   English Quotes | English Stories