Free Gujarati Poem Quotes by Nilesh Chavda | 111704711

"વાદળની બુંદોએ તો માટીને મહેકતી કરી દીધી,

પણ દિલની યાદોએ તો પાં૫ણોને વહેતી કરી દીધી.....!!"

-Nilesh Chavda

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories