Gujarati Book-Review by Anjana Lodhari ..Bachu..

દહીં મધુર છે, મધ મધુર છે, દ્રાક્ષ મધુર છે તેમજ અમૃત પણ મધુર છે..
જેનું મન જ્યાં જોડાઈ જાય તે તેને માટે મધુર છે!!!

"

read more

View More   Gujarati Book-Review | Gujarati Stories