Gujarati Book-Review by મનીષ ગૌસ્વામી

એક જ પ્રેમ જે માણસને સ્વર્ગનું ચિત્ર બતાવે છે,તેની આસપાસના વાતાવરણને સૌરભથી ભરી દે છે,તેનું જ વળી એવું પણ રૂપ હોય છે

read more

View More   Gujarati Book-Review | Gujarati Stories