Marathi Romance by Utkarsh Duryodhan

माझे हात तुझ्या भोवती,
तुझे हात माझ्या मिठीत,
माझे डोळे तुझ्या डोळ्यांच्या सागरात,
जणू आपले प्रेम मावेना गगन

read more

View More   Marathi Romance | Marathi Stories