Free Gujarati Poem Quotes by Rinku Panchal | 111696236

આ તે કેવી યાતના, આ તે કેવા હાલ !
જેવી આજે જોઈ છે, ના દેખાડે કાલ.

ધોળા-ભગવા બેઉમાં, ધોળો મોટો પીર,
હોસ્પિટલ હો શ

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories