Gujarati Good Morning by ANAND SAMANI

જીંદગી ત્યારે સારી લાગે છે જ્યારે
જીવનમાં આપણે ખુશ હોઇએ
પણ
શ્રેષ્ઠ જીવન તો એને જ કહેવાય

read more

View More   Gujarati Good Morning | Gujarati Stories