Gujarati Good Evening by ANAND SAMANI

છાપાં માં હવે અવસાન નોંધ વધી ગઈ છે, ખરેખર હવે ચેતવાની જરૂર છે.

-ANAND SAMANI

View More   Gujarati Good Evening | Gujarati Stories