Free Gujarati Thought Quotes by Dhanvanti Jumani _ Dhanni | 111692477

નિરાશાઓ ઘણી વાર મળે છે પણ,
પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ,
મનથી ક્યારેય ન હારવું
હારવાથી શિખાય છે અને ,
સતત પ્રયત

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories