Gujarati Good Morning by ANAND SAMANI

જે થવાનું હતું એ થઈ ગયું, હવે જે થશે એ સારું થશે,
બસ આ સમજીને ચાલો જિંદગી જીવવાની તાકાત મળી જશે.
શુભ પ્રભાત 🙏🏻💐

read more

View More   Gujarati Good Morning | Gujarati Stories