Gujarati Quotes by Jay Purohit

ગામડામાં રહેનારની નજર શહેર તરફ છે,

શહેરમાં રહેનારની નજર વિદેશ તરફ છે,

વિદેશમાં જનારની નજર વિશ્વ તરફ છે,

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories