Gujarati Good Night by ANAND SAMANI

વિશ્ર્વ માં 6 સર્વોતમ ડોક્ટર છેઃ
1 સૂર્યપ્રકાશ.
2 આરામ.
3. ડાયેટ એટલે ખપ પૂરતું જ ખાવું.
4. પોતાના પ્રત્યે આત્મવ

read more

View More   Gujarati Good Night | Gujarati Stories