Gujarati Poem by Swati Joshi

નસીબદાર છે એ લોકો જેમનાં મનમાં હજુ આવા હુંફાળા ખૂણા સચવાયેલા છે બાકી, લાગણીશૂન્ય ભૌતિકતાનાં જંગલમાં ઝાકળ કે ઝરમરન

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories