Gujarati Blog by Krishna

દીવાની છું તારી,
તુજ સંગ હર રીત નીભાવુ છું,
સરનામું પુછે કોઈ મુજને ચમનનુ,
તો એને તસ્વીર તારી બતાવું છું,
રં

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories