Gujarati Thank You by Nilesh Chavda

કાગળની હોડીયોમાં ડૂબી ગયો વરસાદ,
બાળપણના તોફાનમાં વહી ગયો વરસાદ,
માંનો પાલવ બની ભીજવી ગયો વરસાદ,
તારી આંખોમ

read more

View More   Gujarati Thank You | Gujarati Stories