Free Gujarati Poem Quotes by Urvashi Trivedi | 111684484

જાય

ચંદનના વૃક્ષ માફક મનને રખાય,
ટુકડા હજાર થાય પણ સુગંધ ન જાય.

જય પરાજયનો હરખશોક મનમાં ન રખાય,
નસીબ છે

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories