Free Gujarati Blog Quotes by Ashish Parmar | 111680976

શરતોમાં ક્યારે બાંધી મેં તને ઓ જીંદગી,

આ તો અપેક્ષાઓનો તાંતણો છે,
ક્યારેક તું નહી તો ક્યારેક હું નહી.

-Ashish

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories