Gujarati Quotes by Gor Dimpal Manish

#Happy Women's Day

બ્રહ્માંડ નાં પ્રકાશપુંજમાંથી
એક તેજ પડ્યું ધરા પર..
પૂર્ણ કરવા ઈશનુ

read more
પ્રભુ 2 month ago

Happy women’s day 💐💐

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories