Free Marathi Shayri Quotes by Harshada | 111670520

माझ्याच भावनांच्या गर्दीत हरवत मी गेले..!
कसे कुणास ठाऊक,तुलाच सापडत मी गेले..!

-Harshada

View More   Marathi Shayri | Marathi Stories