Free Gujarati Thought Quotes by Heli | 111669485

"ભલે જગતના સૈંકડો વિષ મળીને સો-સો ઘાત દે !
છે એવું વિષ કયાંય??? જે મોરપીંછ ને માત દે !!!" : હેલી અમરચોળી
read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories