Free Marathi Thought Quotes by Whats In Name | 111659661

कधीही कशात न अडकणारी मि,
विचारात नेहमी अडकलेलीच असते।

View More   Marathi Thought | Marathi Stories