Gujarati Blog by પ્રભુ

નદી તારા કિનારાની ભીડમાં મે કંકર જોયા છે ‘પ્રભુ
દુનિયાના ભીડથી અલગ મે સારા વ્યક્તિત્વ જોયા છે

read more

પ્રભુ 3 month ago

Thank u motabhai 🌷💐

પ્રભુ 3 month ago

Thank u very krishna ji💐💐

પ્રભુ 3 month ago

Thank u motabhai 💐💐🌷

પ્રભુ 3 month ago

Thank u very much big brother 💐💐

પ્રભુ 3 month ago

Thank uu Parul ji💐

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories