Gujarati Blog by anjana Vegda

આ તો જીવતે જીવ જ મરવાનું
મન મારીને વળી શું જીવવાનું!

-anjana Vegda

Er Bhargav Joshi 4 month ago

તો શું કરવું હવે !?

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories