Gujarati Thought by Jigna Pandya

Jigna Pandya 1 month ago

Thenk you four filings

Ajit 1 month ago

Very nice mem 🙏🙏🙏💐💐💐

Ajit 1 month ago

દુઆ ઓ છે અમારી કે ચાંદ સિતારા રહે ત્યા સુધી જીવો, સ્વમાન પણ તમને સલામ કરશે..... અને જે અણમોલ હોય અેની કિંમત અમુલ્ય જ હોય.... 💐💐💐🙏🙏🙏

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories