Gujarati Quotes by Dr. Brijesh Mungra

સાચું સુખ
જે છે એ કાયમ રહે અને જે નથી એ મનમાં ના રહે... brij

-Dr. Brijesh Mungra

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories