Malayalam Thought by വി.ആർ.റിഥിന

"നിനക്ക് സുഖമാണോ "എന്നു ചോയ്ക്കുമ്പോൾ സത്യം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ട് എനിക്കില്ല ...സുഖമാണോന്ന് ആരു ചോയ്ച്ചാലും "

read more

View More   Malayalam Thought | Malayalam Stories