Gujarati Good Night by Dr. Brijesh Mungra

જીવનના આ મધ્યાહને લૂંટાઈ જવું કે લઈ લેવું બંને કઠીન છે, પણ હા, જે છે એ સાચવી લેવામાં ખરી શાણપણ છે...brij

-Dr. Brijesh Mungra

View More   Gujarati Good Night | Gujarati Stories