Free Gujarati Motivational Quotes by Anurag joshi | 111644358

રંગ બદલે છે ને પાન ત્યારે જ
ખરી જાય છે,
બાકી તો એને સાચવવામાં
વૃક્ષ નું શું જાય છે??🍂

-Anurag joshi

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories