Marathi Good Evening by Aaryaa Joshi

पेटली शेकोटी
ऊब मनाला मिळाली
स्नेहाच्या भावनेने
संक्रांती सजली!
उसाचा गोडवा
नात्यांना लाभला
ऊतू गे

read more

View More   Marathi Good Evening | Marathi Stories