Marathi Good Morning by Aaryaa Joshi

विवेकासह आनंद
आयुष्य व्हावे समर्पित
कालिमातेच्या चरणी हस्त
जोडले गेले....
समाजाच्या हितास्तव
रचियली ईश

read more

View More   Marathi Good Morning | Marathi Stories