Gujarati Thought by પ્રભુ

રહું સલામત !
એકાંત ના જાત પડછાયામાં
રહેવું સલામત !
આ જુઠ્ઠ-મુઠ્ઠ માનવીના ચરિત્ર ના તાપથી

read more

પ્રભુ 3 month ago

Thank u krishna ji💐💐

પ્રભુ 3 month ago

Thank u brother 💐🙄

પ્રભુ 3 month ago

Thank u Abbass bhai💐💐

પ્રભુ 3 month ago

Thank u motabhai 💐

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories