Free Marathi Book-Review Quotes by मराठी Psychology | 111641969

ज्या व्यक्तीवर आपल्याला खरोखर प्रेम असते, त्या व्यक्तीचे चित्र पाहिल्यास आपली दुःख बर्‍याच प्रमाणात कमी होतात.

read more

View More   Marathi Book-Review | Marathi Stories