Gujarati Blog by માધુરી

લક્ષ્મીજી: ( વાતચીતમાં) હું પહેલા પણ આવી જ હતી.
માન્યવર: રેવા દે, તું નહીં માને; તું નહીં સ્વીકારે તારી ભૂલ...
લક્ષ્

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories