Free Marathi Poem Quotes by शिवव्याख्याते सुहास पाटील | 111635958

तुझा चेहरा मण आत्तर दरवळनारा,
सर्व सुखाची दारे खोलनारा.
शब्द शब्दाशी जोडताना ,
हृदयाची धडधड वाढवणारा
कवी:-

read more

View More   Marathi Poem | Marathi Stories