Gujarati Good Night by Naranji Jadeja

એક વાર સપનમાં મળીશું એ વાત ને વિચારી જલ્દી નિંદર ની ચાદર ઓઢી લઉ છું.
ક્યાંક ઠંડીમાં નીંદર ન બગડે એટલે તો ચાર ચાર ધા

read more

View More   Gujarati Good Night | Gujarati Stories