Free Marathi Jokes Quotes by bhamare pratiksha | 111618399

तो:रात्री 2 वाजता जेवायची मज्जाच वेगळी असते.
मी:कारे?गोंधळाला गेला होतास का?
तो:नाही😢कांद्यान्ना पाणी भरत होतो.

read more

View More   Marathi Jokes | Marathi Stories