Free Gujarati Quotes Quotes by Bhumika vagadiya | 111613912

જો હુ મૂકી દઉ સાથ તો તુ રાહ જોઇને જ બેઠો હતો,
લાગે છે મારા ના હોવાનું કારણ જોઇને જ બેઠો હતો....

-Bhumika vagadiya

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories