Gujarati Thought by Chhaya : 111613457

જયારે આ દિલ તૂટેને એની સાથે કેટલીક વાતો.. યાદો.. સપનાં .. વચનો.. વિશ્વાસ આ બધુજ આંશુની સાથે વહી જાય છે..

-Chhaya

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories