Free Gujarati Poem Quotes by Nish | 111611917

" પુરુષ છું ને "

Written by Nish.

આંખો સરી જાય છે મારા પણ
તોય રડી નથી શકતો જાહેરમાં
"પુરુષ છું ને"

વગર કોઈ કારણ

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories