Gujarati Quotes by Jay Purohit : 111608945

સબંધો છે ભાઈ, ક્યારેક માનવું પડે અને ક્યારેક મનાવવાય પડે ખુલાસો કરવાથી મન હળવું થાય પણ ખોટી જીદને પકડી રાખવાથી કોઈ

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories