Free Marathi Good Evening Quotes by Harshada | 111605861

तुझा जरतारी स्पर्श
श्वास झाले पारिजात
व्यर्थ मनाचे निष्कर्ष
 हुरहूरे सांजवात।

©हर्षदा

-Harshada

View More   Marathi Good Evening | Marathi Stories