Marathi Poem by मनमानसी : 111602641

सायंलाटा परतीच्या
जशा परतती पुन्हा पुन्हा
आवर्तने आठवणींची
साखळीसम कुणा मना.

-मनमानसी

View More   Marathi Poem | Marathi Stories