Free Marathi Good Night Quotes by Harshada | 111601671

तुझ्याशिवाय आयुष्य मी आयुष्य धरत नाही..तुला वजा करून ह्या आयुष्यात काहीचं तर उरत नाही.”

-Harshada

View More   Marathi Good Night | Marathi Stories