Gujarati Thought by I. B. T. : 111594905

કયારેક વાદળો જેવી લાગે છે તું ગરજતી આવે છે ને વરસ્યા વગર જ ચાલી જાય છે...
ને હવે આ ધરતી પણ શીખી ગઇ છે પ્રેમની ભીનાશ છો

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories