English Poem by Hemakshi Thakkar : 111594207

નવરાત્રી#ગુજરાતી# પધાર્યા બ્રહ્મચારિણીમા રે આપણે આંગણે
ચપ્ટી ભરી ચોખાને ઘીના દિવડાથી વધાવ્યા ર

read more

View More   English Poem | English Stories