Gujarati Poem by Ashwin Rathod : 111593353

ચાહું છું હું તને એ માની લે,
પ્રેમ ભર્યું મારૂ નિમંત્રણ સ્વીકારી લે.

ના કર તું કોઈ રક જક એ વાત ની,
પ્રેમનો એક

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories