Gujarati Blog by DrPrakruti Gor : 111591845

આંસુઓનું આંખોમાં જુલી જવું,
કેટલું વસમું તને ભૂલી જવું.

-DrPrakruti Gor

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories