Gujarati Blog by Kishan Bhatti : 111587979

વિમાન તો ગુજરાતી જ લે છે,
એક્ રૂપાણી સાહેબ ને,
બીજા મોદી સાહેબ!!!
લોકો તો સારા રોડ માટે પણ તડપે છે.
read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories